Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Full
Tân Tam Quốc - Three Kingdoms (Lồng Tiếng)
Tân Tam Quốc

Tân Tam Quốc - Three Kingdoms (Lồng Tiếng)

Phim xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý… đan xen về những mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào; những rắc rối tính ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi với những bất đồng chiến lược, những cuộc chiến tài trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quyền...

Genre: Phim Chính Kịch

Actor: Chen Jianbin , Chen Hao , Yu Hewei , Lu Yi , Lin Xinru , Yu Bin , Nie Yuan , Yu Rongguang , Ni Dahong , Peter Ho , Liu Jing

Director: Gao Xixi

Writer:

Country: CN

Release: 2010-05-02

Duration: 45 Phút

Quality: HD Lồng Tiếng

Rating: 0

6.9

Rating(1)


#tam-quoc #three-kingdoms