Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.

Seasons:: 01

22-END 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

Seasons:: 02

25-END 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

Seasons:: 03

21-END 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01

Seasons:: 04

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23-END

Seasons:: 05

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24-END
Bao Thanh Thiên
Bao Thanh Thiên

Bao Thanh Thiên

Justice Bao 1993 là bộ phim được sếp vào hàng kinh điển của biết bao lứa tuổi. Phim kể về quá trình bảo vệ công lý, tiêu diệt cái ác của Bao Thanh Thiên qua các vụ án ly kỳ hấp dẫn. Trợ giúp ông là Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Vương Triều, Mã Háng, Dương Long, Triệu Hổ; tất cả họ đều là những bậc anh tài.

Duration: 3/10 Phần

Quality: HD Lồng Tiếng

Rating: 0

9

Rating(2)


#bao-thanh-thien #justice-bao #tham-tu

Facebook Comments