Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Server
Dorami Và Băng Cướp Nhí - Dorami-chan: Wow, The Kid Gang of Bandits
Dorami Và Băng Cướp Nhí - Dorami-chan: Wow, The Kid Gang of Bandits

Dorami Và Băng Cướp Nhí - Dorami-chan: Wow, The Kid Gang of Bandits

Nobihe là cụ tổ nhà Nobi từ thời chiến quốc do cụ ấy có tính tình hậu đậu như Nobita nên Sewashi đã cử Arara và Dorami quay về quá khứ giúp cậu ấy. Dorami và Arara đã gặp được Shizukin(tổ tiên nhà Minamoto) và được tin báo là Nobihe bị bọn cướp trong rừng bắt cóc. Dorami và Shizukin quyết tâm đi cứu Nobihe và tình cờ phát hiện Nobihe,Takesho(tổ tiên nhà Goda cũng là thành viên băng cướp nhí. Họ quyết tâm trở thành sơn tặc nhí đầu tiên ở Nhật Bản do cuộc sống khó khăn, làm việc vất vả nhưng vẫn không đủ ăn trong khi đó nhà Sunemaru (tổ tiên nhà Honekawa giàu có lại không chia cho dân làng miếng gạo nào. Thế là Dorami xin vào băng cướp nhí và đi cướp lúa gạo nhà Sunemaru. Sau đó đã xảy ra nhiều sự việc để rồi cuối cùng nhà Sunemaru đã hiểu ra mọi chuyện và chia cho dân làng thêm lúa gạo. Dorami và Arara quay về thế kỉ XXII.

Genre: Adventure , Animation , Family , Fantasy , Thuyết Minh

Actor:

Director:

Writer:

Country: Japan , Japan , JP

Release: 1991-03-09

Duration: 40 Phút

Quality: HD Thuyết Minh

Rating: 0

Rating(2)


#gia-dinh #vien-tuong #phieu-luu #thuyet-minh

Facebook Comments