Disclaimer: This site does not store any files on its server. All contents are provided by non-affiliated third parties.
Phụ Đề 1
Người Dơi: Đêm Trường Halloween, Phần 2 - Batman: The Long Halloween, Part Two
Người Dơi: Đêm Trường Halloween, Phần 2

Người Dơi: Đêm Trường Halloween, Phần 2 - Batman: The Long Halloween, Part Two

Đêm trường Halloween là một phần khác của Vũ trụ Hoạt hình DC, dựa trên những câu chuyện phong phú về lịch sử của Người Dơi. Là phần tiếp theo của Batman: Year One, đây là một Bat-man trong quá trình chuyển đổi.

#batman #nguoi-doi #halloween